Mermer Tozu Arıtma Tesisleri, firmamız bünyesinde uzunca bir süredir üretimi yapılan ve dolayısıyla ciddi bir
tecrübe birikimine sahip olduğu bir konudur.

Gerek ülkemizin değişik bölgelerindeki mermer işleme tesisle-
rinde gerekse komşu ülkelerde bulunan mermer işleme fabrikalarında Makon Çelik tarafından yapılmış mermer tozu arıtma tesisleri faaliyet göstermektedir.

Bilindiği gibi mermer işlenirken yoğun bir su kullanımı sözkonusudur. Deyim yerindeyse
mermer işçiliğinin temel aracı sudur.Tesislerin kapasitesi büyüdükçe harcanan su miktarı artmakta, bu durum da suyun geri dönüşümü üzerinde çözümler aramayı zorunlu hale
getirmektedir.

Firmamızın yaptığı arıtma tesisleri, mermer işleme sırasında kullanılan ve mermer tozu ile karışmış suyu,yeniden kullanılabilecek şekilde ayrıştırır ve tesise geri döndürerek ciddi miktarda suyun yeniden geri kazanımını sağlar.

Temel prensibi,suyun belli bölümlerden atlatılarak mermer tozunun çökmesini sağlamak şeklinde olan toz arıtma sistemlerimiz, istenilen kapasiteye göre değişik şekiller ve boyutlarda olabilmektedir.

Usta Çelik bünyesinde, yalnızca mermer tozu arıtma tesisi konusunda çalışan ayrı bir ekip bulunmaktadır.

Bu ekibimiz, hazırlanan projeleri yıllardır kusursuz bir şekilde yurdun dört bir yanında ve İran, Libya ve Azerbaycan gibi komşu ülkelerde başarıyla uygulamaktadırlar.

Bir işte uzman olmanın yolunun o işi çok ve sıkça yapmak olduğuna inan firmamız, bu sebeple bazı işleri sürekli belirli ekipleri ile yapmakta ve bu sayede uzmanlığı sağlamaktadır.